Программа «Строительство храма света» [онлайн] | Проект Совершенная

Онлайн-излъчване на програмата „Построяване на храм на светлината“offline: online

Онлайн-излъчване на програмата „Построяване на храм на светлината“
Канал «Perfect One» в Telegram

Онлайн-излъчване на програмата „Построяване на храм на светлината“„Построяването на храм на светлината“ е специфична интегрална схема за усъвършенстване. Това изкуство за материализация разкрива умението за построяване на свой Съвършен храм. То е и познание на изкуството на живота, в съзвучие със законите на Храма на светлината. Според тях е важно да познаваш процеса по изграждане на самия себе си, закона за съхраняване на енергията и нейното „храмизиране“.

Градежът на Храма на светлината увеличава егрегора на личното усъвършенстване. Чрез процеса се настройваме за вникване във всички дванадесет интегрални полета в пространството и за разбиране на светлината, която представлява или може да представлява дадено поле. Той е не само създаване, но и напълване с външна мандала.

Храмът на светлината е многопластово понятие, представяно в нашето пространство от жената. Именно жената има пълното право да се смята за представител на макрокосмоса на Земята. А изграждането на Храма на светлината прилага принципите и законите на макрокосмоса. Жената и макрокосмосът са система с определен порядък.

Храмът на светлината представлява ориентиран обем, съставен от 12 светлинни полета. Жената е най-висшата духовност в нашето пространство, което е изключително важно за човешката природа и изграждането на Храма на светлината. Човекът е преди всичко строител на хармония и цялост. А жената е по природа дарена с тези функции.

Дванадесетте Храма на усъвършенстването са:

 • Проявление на концентрацията (медитацията шамата);
 • Корелация с посвещението (церемонията, ритуалът);
 • Палатите на Великото блаженство (анатомията на тялото, екстатиката);
 • Разделяне на грубото от финото (алхимията на танца);
 • Бъркане на млечния океан (алхимията);
 • Величественото извличане на есенция (етерната геометрия);
 • Пречистване на тялото за достигане до тялото на светлината (тантра);
 • Етосът на истинското проникване (звукът);
 • Нефритеният хаван (архитектурата на съвършенството);
 • Построяване на величествените дворци (интегралният мозък);
 • Определяне на измерението (свещената геометрия, символите);
 • Извънвременното пространство (илюминацията).

Програма

Тантра на храненето

Майстор: Мединила

Тантра на храненето Тантра на храненето е учение, при което хранителните продукти се разглеждат през перспективата на преобразуването и развитието на човека. В тантрата на храненето, приемането на храна се възприема като даряване, както е в много традиционни култури. Този дар ние поднасяме на своето съзнание и дух.
Медитация

Майстор: Ирис

Медитация Медитацията в програмата „Построяване на храм на светлината“ разглежда различните форми на светимост,  свързани с природата на мозъка и съзнанието. Интегралността на медитацията на светлината се характеризира с различни нива на настройка, фиксация, начини и състояния на преживяванията, активност на съзнанието. Характерен за медитативното състояние е начинът, по който се контролира собственото съзнание.
Интегрален мозък

Майстор: Тамариск

Интегрален мозък Интегралният мозък е специално понятие, свързано със задачите в познанието на пътя. Човешкият мозък представлява схема на макрокосмичната матрица. Интегралността на мозъка се опознава чрез силата на вниманието, което се използва в тази практика.
Анатомия на тялото

Майстор: Еремурус

Анатомия на тялото Анатомия на тялото е сакрално понятие. Колкото и странно да звучи, цялостна представа за строежа на човешкото тяло и неговите функции не съществува. Разглеждането на анатомията на тялото отделно от функционирането му води до ред неточности и недоразбирания. Ето защо анатомията на тялото трябва да се разглежда през перспективата на природата на човешкия дух.
Екстатика

Майстор: Нероли

Екстатика Екстатичната природа на тялото е понятие със свои конкретни, практически измерения, които ни позволяват да опознаем интегралната природа на чувствата. Екстатиката включва много важни понятия: усещания, чувства, емоции, преживявания и дори съзнание, т.е. всичко, което формира различни качества на възбуда на мозъка. Така, чрез тактилността, човек е в досег със собствената си природа.
Алхимия на танца

Майстор: Сейба

Алхимия на танца Познанието на изкуството на танца е едно от условията за матрично развитие при жените, най-важният инструмент за опознаване на собственото тяло. Алхимията на танца отделя грубото от финото, формира вътрешни връзки, отделя мирското от духовното. Танцът представлява матрица на науката за акта на сътворение. Той е интегралност, насочена към отглеждането и развитието на алхимичната природа на тялото, на тялото на преобразуването.
Алхимия

Майстор: Дзие Кун

Алхимия Алхимията е изкуство, обвързано с множествеността (Ars una: species mille – Изкуството е едно, видовете — много). Това е методологичното изкуство, свързано с изучаването на процесите, залегнали в основата на законите на изменението – както рационално, така и ирационално. Алхимията не просто създава естествения принцип на стремеж към усъвършенстване, но и се обляга на него, като сама се превръща в изкуството на формиране на хармония и естественост, без които преобразуването е непостижимо. Алхимията е система със собствен диалог на развитие. Първоизточникът на алхимията е изявеното, т.е. онова, което ни дава възможност да участваме в процеса на познание.
Алхимия на духа

Майстор: Гладиолус

Алхимия на духа Човешкият дух е началото на духа на светлината — тогава, когато духът излъчва светлина. Духът с низша природа обаче е дух, който поглъща повече, отколкото излъчва. Разбирането и развитието в тази област са много сложни, както за човешкото съзнание, така и за пространството на макрокосмоса, тъй като пространството или представлява тялото на духа, или го следва. Тук имаме основание да разглеждаме съзнанието като дух.
Храм на светлината

Майстор: Лилия

Храм на светлината Храмът на светлината е ориентиран обем, съставен от 12 полета. Жената е най-одухотворената в нашето пространство, което е изключително важно за човешката природа и построяването на храм на светлината. Човекът се занимава преди всичко с построяване на хармония и цялост. И именно жената е дарена с тези функции по природа.
Ритъм

Майстор: Мимулус

Ритъм Познанието за ритъма е най-висшето изкуство, постижимо за човека. В основата си ритъмът е свързан с телесно, енергийно и ментално чувство. Онзи, който познава ритъма, познава пространственото чувство, свързано със способността на мозъка ни да се намира и да управлява преживявания на висши честоти.
Интегрална тантра

Майстор: Рута

Интегрална тантра Интегрално познание с практическо измерение, основано на разбирането и преживяването на знаци, свързани с понятието тантра. Това е система от знания, която ни дава възможност да изживеем състоянието на вдъхновение и творене. Интегралната тантра е система от практики, формиращи единно и цялостно понятие за практическия път.
Храмова йога

Майстор: Лале

Храмова йога Храмовата йога е вид или дори стил на усъвършенстване на архитектурата на женското тяло. Като система от знание, Храмовата йога произлиза от сома-йогата, която е свързана с кхмерската традиция. Това древно кхмерско изкуство възприема тялото на жената като подобно на храм и разглежда развитието на женската природа от гледна точка на съвършеното дишане и съвършеното хранене, на амрита и сома.
Муза

Майстор: Гранат

Муза Музата на съвършенството олицетворява силата за извличане на знанието

чрез езика на практиката и тайната на преживяванията. Музата на съвършенството създава основата, тя е източник на преживяванията по пътя на развитието. Преживяванията като основа на пътя ни срещат със специална поетична форма и възприемане, форма, която не използва образи, а по-скоро анатомията.

Ритуал

Майстор: Лилия

Ритуал В най-висшата си проява ритуалът е храм, геометрична конструкция, необходима за поддържането на светлинната, за поддържането на вътрешния огън. Той е акт на трансформация, основан на преживяването на природата на светлината, процес, който води до състояние на вътрешна отвореност, на пробуждане, до състояние на особено преживяване.
Мандала

Майстор: Стрелиция

Мандала Мандалата е символно изображение на макрокосмоса и протичащите в него процеси. Тя се използва като самостоятелно пространство и инструмент за медитация и инициационни ритуали. Мандалата е свързващото звено между рационалния и ирационалния свят.

Условия за участие

 • Препоръчителен абонамент за Telegram-каналите The Perfect One и групата The Perfect One онлайн, с цел настройка на програмата и отговори на въпроси.
 • Моля обърнете внимание, че ако пропуснете онлайн-излъчване – записи няма бъдат предоставяни!

Разписание

25 юли, събота

Час Програма Майстор
04:00 Тантра на храненето Мединила
05:00 Медитация Ирис
06:00 Интегрален мозък Тамариск
07:00 Анатомия на тялото Еремурус
08:00 Екстатика Нероли
09:00 Алхимия на танца Сейба
10:00 Алхимия Дзие Кун
11:00 Алхимия на духа Гладиолус
12:00 Храм на светлината Лилия

26 юли, неделя

Час Програма Майстор
09:00 Ритъм Мимулюс
10:00 Интегрална тантра Рута
11:00 Храмова йога Лале
12:00 Муза Гранат
13:00 Ритуал Момина сълза
14:00 Мандала Стрелиция

Цена

Цялата програма 3000 рубли.

Регистрация

 • Регистрацията за участие в онлайн излъчванията на Олег Черне завършва в рамките на предишния ден, преди деня на съответното онлайн излъчване и изисква задължително потвърждение на Таня Кривачка по Viber: 0892215824.
 • Моля имайте предвид, че без регистрация на участието ви, достъпът до излъчването може да ви бъде отказан.

Как да вземете участие:

 • Предварително се регистрирайте на сайта zoom.us и свалете програмата ZOOM на своя компютър и/или инсталирайте приложението ZOOM на своя телефон.
 • Заплащането се извършва само в България по един от следните начини:
  Банков път: АЛХИМИЯ ООД, IBAN: BG63STSA93000017735309. Основание: Име на събитието, в което ще участвате.
  PayPal: На t.ryskova@gmail.com. Ако нямате регистрация, е необходимо да ни предоставите ваш коректен имейл и ние ще ви изпратим линк, чрез който да направите плащането.
  Revolut: на тел. 0892215824.Ако някой от посочените по-горе начини на плащане не е удобен за вас, моля да се свържете с Таня Кривачка на тел. 0892215824, за да изясните възможността за друг начин на плащане.
 • Ден преди излъчването ще получите имейл от нас с линк за вход в конферентната стая.
 • Ако час преди началото на излъчването още нямате имейл с парола, моля проверете своята папка „Спам“. Ако и там не нямате имейл, може да поискате достъп от Таня Кривачка по Viber: 0892215824.
 • Моля да се включите 15 минути преди началото на излъчването, за да успеете да проверите звука и видеото и да се настроите.

Оставить комментарий

Связанные мероприятия

Видео

Журнал