Гу Ян

Гу Ян (Гульнара Халиуллина)Практически опит: двадесет години

Гу Ян (Гулнара Халиулина) е майстор – част от проекта The Perfect One, ниво Бяла роза. Има 15-годишен преподавателски стаж. Специализацията ѝ е в областта на даоистката алхимия. Получила е даоисткото име Гу Ян.

Още от детските си години се увлича от всичко, свързано с живата природа. Впоследствие получава биологическо образование и създава устойчив материалистичен поглед върху света. Свят, в който житейските събития и явления се обясняват с природонаучните закони. „Това, което не бе възможно да се възприеме непосредствено – да се види, да се измери, за мен просто не съществуваше. Светът бе обясним и рационален“ – спомня си Гу Ян.

Повратната точка в живота ѝ била книга с описани експерименти по предаване на информация между растенията, как те могат да си сигнализират взаимно за причиняваната болка: „Дали книгата нагледно ми обясни съществуването на нематериалното, или натрупаните въпроси за същността на битието, за които не откривах отговори в света на природонаучните закономерности… Всичко това направи възможно откриването на един фин, невидим свят, в който причините и последиците могат да бъдат нематериални, но при това са не по-малко ефективни“ – споделя тя.

Случката е от 1998 г. – оттогава е и запознанството на Гулнара с филиала на център ИНБИ в област Нижни Новгород: „Разбрах съвсем малко на първите занимания. Но си спомням добре, че ме „закачи“ – имаше значителна разлика между „преди“ и „след“. При това във всичко – и в усещанията в тялото, и в чувствата, и в мислите. Случи се и още нещо, което буквално ме порази – след заниманията вече придобивах различен поглед върху едно и също събитие. Това означаваше, че светът не е толкова еднозначен, колкото ми се струваше преди“.

Последва 10-годишен период с редовни групови практики, преподаване и развиване на филиала в Нижни Новгород. През 2009 г. Гулнара е поканена в московския център ИНБИ, чийто директор е до ден днешен.

Вече съм наясно, че основната цел в житейския ми път е да разбера истинската природа на явленията и събитията – споделя Гу Ян – светът не е такъв, какъвто ни се струва на пръв поглед. Практиката ни помага да достигнем до по-дълбоките закономерности, лежащи в основата на всичко. Тогава започваш да проумяваш същината на нещата.“

На въпроса какво може да даде практиката на неопитния човек, майсторът отвръща: „Предоставя възможност за избор. Избор между самия теб като заложби при раждането и вследствие на възпитанието и като резултат от собствените усилия. Възможността да се развиваме е най-голямата ни ценност. Би било жалко да я изпуснем!“.

Связанные мероприятия

Новости сайта
Канал «Perfect One» в Telegram

Видео

Журнал