Съвършена – това е изкуство на съзидание на женската природа. Израз на силата, заложена в жената, която е преминала по пътя на съзнателното преодоляване на това, което пречи на всеки от нас да се развива.
Съвършена – това е изкуството на управление на покоя, изразено в природата на хармонията. Това е едно насочено усилие, което формира природата на женската цялост. По-подробно >

Програма «The Perfect One»

Програмате «The Perfect One» е посветена на развитието на женското самосъзнание и опознаването на различните аспекти на женската природа. Програмата цели да даде възможност на жената да постигане хармония, вътрешен покой и естественост на физическо, енергийно и ментално ниво. Програмата «The Perfect One» позволява на жената да се потопи по-дълбоко в изследването на себе си, на своята природа и своя ритъм. По-подробно >

Книга Съвършената

Книга Совершенная Олега Чернэ

Книгата «Съвършената» представя 25-годишния ми опит в обучаването и наблюдаването на жени, които се занимават със своето развитие. Повествованието представя една жена, която не успява да се впише в жизненото пространство и преминава през редица емоционални проблеми, безнадеждност, семейни отношения, нещастна любов…

Поръчайте книгата

По-подробно >

Части от книгата >

Авторът на проекта

ЧОМ автор книги Совершенная

Олег Черне

Наричат Олег Черне човек на Света. Той е посветил целия си живот на изучаването на културното наследство на древните етноси. Над 30 години Олег Черне пътешества по света в търсене на ценното практическо наследство на древните култури, което разкрива дълбочината и красотата на света в истинската му светлина, и помага да се намери отговор на ред въпроси, свързани с човешкото развитие…

За автора >

Мероприятия

Всички мероприятия >

Списание «The Perfect One»

Журнал "The Perfect One"

Усещане за загуба на себе си, за заличаване, за съществуване, подчинено на едно «трябва», разбито на епизоди, събрани в нещо като «дневен ред», съществуване, при което през цялото време трябва да «успяваш». Когато миналото те управлява, настоящето още не си преживяла, а бъдещето вече тропа на вратата и изглежда досущ като миналото…

По-подробно >

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One