The Perfect One Cafe

Храненето на Съвършената се определя от нивото, на което се намира тя и трябва да се разбира като онова, което може да подпомогне или да попречи на развитието й.

От първостепенна важност е да се изработи разбиране и отношение към храненето, което ще даде възможност за усъвършенстване на природата.

the-perfect-nutrition-RED-web the-perfect-nutrition-WHITE-web the-perfect-nutrition-BLACK-web the-perfect-nutrition-GOLD-web

Ниво Червена роза

the-perfect-nutrition-RED-webЗа нивото Червена роза е разработено едно базово ниво на високочестотното хранене. Най-важният аспект тук е настройването към високовибрационното хранене и развиване на умението за възприемане на тази храна. Важно е да разберем как да изведем себе си от зоната на нарушения от страна на грубата храна и същевременно да усвояваме виокочестотната.

Базов инструмент на храненето на ниво The Perfect One – Червена роза трябва да стане умението да разбираме каква вода трябва да употребяваме и възприемането на водата като източник на структуризация на нашето тяло.

На това първо ниво е важно да разберем храненето като напълване и възстановяване, а тук течностите играят ключова роля.

И така, на основното ниво на храненето е важно да се формира умение за разбиране на храната като практика.

 

The Perfect One — хранене с течности

Храненето с течности е вид хранене, при което самата вода и, като следствие, течностите, се разбират като продукт, който може да подхранва тялото.

The Perfect One — хранене с вкус

Храненето с вкус е онова, което трябва да се превърне в основополагащ фактор при приемането на какъвто и да е вид храна. Нивото Червена роза ни учи как да се настройваме към храната именно от гледна точка на вкуса, който отделя необходимите за тялото ни ферменти.

The Perfect One — хранене с аромати

Храненето с аромати е нещо, което всяка жена трябва да познава. То е изключително важна част от храненето, тъй като оказва влияние върху мозъка ни. За нивото Червена роза подходящ е натуралният парфюм «Райска градина».

The Perfect One — хранене с енергетици

Храненето с енергетици е първата стъпка към пренастройването на нашия организъм към високочестотното хранене, което трябва да се разбира от гледна точка на групата енергетици, подхранващи кръвта. Тяхното действие е насочено към укрепването на базовата система на нашето тяло – кръвоносната. Тази система оказва влияние основно върху временните емоционални и психологически състояния.

The Perfect One – хранене с кристали

Храненето с кристали е уникална система на хранене и важен инструмент на развитието, който променя коренно представата за хранене на човека. Опознаването и разбирането на този вид хранене трябва да започне с базовите кристални минерали и формули, чието действие е насочено към поддържането на тоналния режим на работа на организма в по-високовибрационно състояние. Този продукт спомага за поддържането на енергията на тялото в по-висок тонален статус, като така го съхранява и спасява от разрушение.

Ниво Бяла роза

the-perfect-nutrition-WHITE-webНивото на Бялата роза представлява високочестотното хранене на първо, второ, трето и четвърто интегрално поле. Една от задачите на храненето на ниво Бяла роза е да се настроим за умението да усвояваме храна от висш порядък, основана на честотните характеристики на пространството. Този вид хранене ни учи да не зависим от храненето с нискочестотни продукти. То преустройва цялата система на тялото към по-висока тоналност на съществуване, като основна задача в това отношение е разбиране на съществуването в четвърто интегрално поле.

В базов инструмент на храненето на ниво «The Perfect One – Бяла роза» трябва да се превърне умението да разбираме и да различаваме кристалните храни, както и да усвояваме интегрална храна.

На това ниво храната трябва да се разбира като средство за съхраняване на енергията, при което храната се усвоява напълно от тялото и мозъка.

 

The Perfect One – хранене с течности

The Perfect One — хранене с енергетици

Храненето с енергетици представлява важен жизнен ресурс, от който нашето тяло се нуждае. На второто ниво най-важният хранителен енергиен продукт са енергетиците, които не просто подхранват тялото с енергия, но и я преобразуват. Това са по-сложните многофункционални еликсири, които могат да се отнесат и към нивото на Червената роза.

The Perfect One — хранене с кристали

Храненето с кристали на нивото на Бялата роза предполага умение да се взаимодейства с високочестотни метали.

Опознаването и разбирането на този вид хранене дава възможност за стабилизиране на геометрията на мозъка и усилване на маточното съзнание.

The Perfect One — интегрално хранене

Интегралното хранене на ниво Бяла роза води до опознаването на макрокосмичната пропорция и на самата същност на усъвършенстването. То се основава на сложна формула, разработена по алхимичен път.

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One