The Perfect One Body

Нефритено тейпиране

Нефритено тейпиранеНефритеното тейпиране е интегрално изкуство на взаимодействане с тялото чрез напрежението на нефрита.

При нефритеното тейпиране не създава напрежение, характеризиращо се с по-високи параметри на енергията от тези, които зоната на въздействие има (дзин).

Нефритеното тейпиране е метод за локално въздействане върху отделни участъци от тялото, който позволява да се изменят максимално бързо определени свойства на тялото и да се отстранят блокажи. Това е бърз и ефективен метод за коригиране.

Интегралното тейпиране се основава на въздействането върху различни участъци от тялото с помощта на контурни символи и кристална нефритена смес.

Интегралното нефритово тейпиране позволява не само да се въздейства върху различни участъци от тялото, но и да се създава насочено въздействие върху тялото в дълбочина. Именно този високовибрационен модел на въздействие се нарича интегрален. Той променя състоянието на междутъкановото пространство на различни нива, като оказва комплексно защитно-възстановително въздействие, насочено към освобождаване от едно или друго нарушение и към възстановяване. Механизмът на въздействие и коригиране на интегралното тейпиране е основан на енергийно усилие, което се насочва към даден проблем.

Нефритеното тейпиране се нанася на местата, в които има определено нарушение. То е вид матрица, съставена от деветнадесет символа, които представят контурите на тялото.

Интегрален масаж

Интегрален масажИнтегралният масаж е вид масаж, насочен към създаването и изменянето на напрежението в тялото на човека и към оказването на въздействие върху костния мозък. Този вид масаж се определя от параметрите на разбиране на Интегралната диагностика, умението да се нанасят еталонни контури и съсредоточеността на интегралния терапевт.

Еталонните контури са контури, които дават възможност да се постигне такова напрежение в тялото, каквото би се достигнало от костния мозък. Най-важното условие за оказването на този тип въздействие е подготвянето на човека, настройването му към онзи специален ритъм на масажа, който се нарича интегрален. В подобно настройване може да се превърне и четенето на тази статия, чиято цел е да сформира правилно разбиране и очакване по отношение на интегралния масаж.

Интегралният масаж представлява работа с определен вид напрежение, което се разглежда като извънвремево. С други думи, в зависимост от състоянието на човека и нивото на интегралния терапевт, въздействието може да има ефект от 3-5 дни до неограничено време, ако се възстанови структурата на костния мозък.

За повече подробности, посетете сайта, посветен на Интегралната медицина.

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One