The Perfect One: Червена роза

The Perfect One: Червена розаГлавнаПрактически път «The Perfect One»: Червена роза

Практическият път «Червена роза» е насочен към разбиране на личностната природа. Това разбиране се представлява от съответното интегрално поле. Пътят на Червената роза учи жената как чрез вниманието си да овладява многослойната природа на макрокосмоса, под формата на строен геометрически модел. Основната задача на първия етап е развитие на маточно съзнание. Това се прави, за да се придобие цялостно възприятие за пътя и за да се създаде необходимото базово усилие, което трябва да се удържа в алгоритъма на развитие. Пътят на Червената роза има за цел да преведе жената през лабиринта на всевъзможни области на знанието, да покаже задачите и характеристиките на всеки вариант на развитие, за който е характерно едно или друго усилие. По такъв начин основен резултат тук се явява придобиването на обективно разбиране на това, което наричаме развитие. За самото развитие са необходими различна геометрия на матката, съзнание и разбира се, тяло. При това пътят на Червената роза предлага разбиране на развитието в различни интегрални полета, така че да се научите да съпоставяте и да избирате, ако е необходимо, своята посока на движение. Пътят на Червената роза учи жената как да се обучава и да достига разбиране на това защо и какво е нужно, като в същото време пренасочва съзнанието от отрицание към осъзнаване.

Пътят на Червената роза води от емоционално, рефлекторно развитие към разбиране за едно регулируемо развитие, което е най-важно и се реализира на този етап чрез постигането на маточно съзнание и възможност за възприемане на света реално, а не реакционно.

И разбира се, най-важна задача на този етап е да се пренасочим и да преустановим подхранването на проблемите, отклоненията и различните негативни състояния на нашето тяло и съзнание.

 

Практический путь женского совершенствования the-perfect-one-red Практический путь женского совершенствования: Бяла роза Практический путь женского совершенствования: Черная роза Практический путь женского совершенствования: Золотая роза
Практически път Червена роза Бяла роза Черна роза Златна роза

 

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One