The Perfect One. Украшения

Медни контури за коса

Наставникът Дзие Кун разсъждава така: всички знаят, че жените оформят косите си в прически, като използват традиционно тринадесет фиби и фуркети. Този брой е еднакъв и за дъщерята на търговеца на плодове и за царските особи. Разликата е единствено във фибите и фуркетите.

Интегрални шноли

Интегралните шноли са специален вид украшение, част от изкуството на прибиране на косите. Те представляват специални разнообразни контури, които имат различно напрежение, насочено към определени дялове от мозъка. Сред задачите на интегралните фиби и шноли е да оказват насочено въздействие, да защитават и да осигуряват терапия на отделни части от мозъка.

Ювелирни изделия

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One