Списание «The Perfect One»

Журнал "The Perfect One"The Perfect One
(Съвършена)

Съвършена — това е пространството, обитавано от твоята Светлина.

Усещане за загуба на себе си, за заличаване, за съществуване, подчинено на едно «трябва», разбито на епизоди, събрани в нещо като «дневен ред», съществуване, при което през цялото време трябва да «успяваш». Когато миналото те управлява, настоящето още не си преживяла, а бъдещето вече тропа на вратата и изглежда досущ като миналото… Такова е ежедневието на съвременната жена. Много жени се питат «Как може да бъде различно?», и някои от тях разбират – дошло е времето да търсим, да лекуваме и да опознаем собствената си природа. То не е в бъдещето, нито в някой благоприятен по лунния календар ден. То е днес, сега. Време е да промениш философията на своето битие, да се измъкнеш от условията на случайността, да опознаеш своя ритъм въпреки градската суета, насред хаоса от вътрешни противоречия да построиш храм… И да отгледаш в него себе си, сякаш отглеждаш Роза… Тогава всичко ще бъде възможно… Дори онова щастие, за което, тайничко от себе си дори, всяка жена копнее. Това никак не е лесно. Но ако се реши да поеме по този път, всяка жена ще открие пред себе си пътя към света на Съвършената. Света на The Perfect One.

Списание «The Perfect One» е новото слово в света на женските списания. Сред огромното количество издания, посветени на красотата, здравето, семейството, бизнеса, психологията и прочие, то, безусловно, претендира за уникалност — като списание, което обучава жените да се справят без тази маса съвети и в същото време да знаят точно, как именно да изградят хармонични отношения, бизнес, семейство, да изградят хармония в себе си. Защото за да постигнеш нещо с външното пространство, трябва първо да постигнеш себе си. Това е пътят на Съвършената.

The Perfect One е списание за жени, които изпитват дълбока потребност да опознаят собствената си природа, да се научат да я проявяват във всеки миг от живота си, да се грижат за нея, да я пазят и усъвършенстват. Този път не е лек. Затова списанието има за задача не просто да бъде източник на полезна практическа информация за развиващите се жени; в него е заложена и идеята за един «женски кръг», клуб – пространство, което да помага на жената да запази и удържа настройката, която ще я поддържа в изграждането на своя вътрешен храм на хармонията.

Списанието The Perfect One е преди всичко практически навигатор, който учи жените да се обучават, да се развиват и да възстановяват жизнения си ресурс, да постигат постепенно задълбочаване в своето развитие. «Вечните теми» като домашен уют, отношения, бизнес, здраве, хранене, мода и красота се разкриват на страниците на списанието в необичаен за тези теми ракурс – от гледна точка на задачите и въпросите, които стоят пред развиващата се жена.

Интервюта с практикуващи жени, постигнали определено ниво, ще служат като ценен материал, като отговор на множество насъщни въпроси, като вдъхновение. За да изпълни задачата на «женския кръг», който поддържа и живото общуване, списанието отделя специално място на творчеството на жени, поели по пътя на развитието. Техният вътрешен свят и житейски преживявания, предадени чрез творчеството им, изпълват списанието с особена атмосфера.

Девизът на списанието е «Съвършена — това е пространството, обитавано от твоята Светлина». Това е онази тайна съставка, която ще се стремим да предаваме между редовете на читателките си. Нека в онази светлина на Знанието, която всяка от тях ще запали в тъмата, за да освети Пътя си, съгласно думите на небезизвестния Буда Гаутама, да има малко повече златна светлина.

 

За да се сдобиете със списанието, моля свържете се с някой от майсторите по проекта «Съвършена».

 

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One