Практически път «The Perfect One»

Практически път «The Perfect One»Главна: Практически път «The Perfect One»

Програмата «The Perfect One» включва интегрален курс, който се състои от практики, представени от различни световни традиции. Тези практики са насочени към развитието на женската природа, те подпомагат настройването, напълването и структурирането на тялото, и практическото опознаване природата на екстатичността и природата на преживяването. Знанието за ритъма, пропорцията и хармонията се изучава под формата на различни културни матрици и позволява, не само да се усъвършенства тялото, но и да се развие необходимото внимание, за да се създаде фокус като основа на всеки вид и ниво на развитие.

Програмата «The Perfect One» — това е практически път, който учи жената как да се обучава, развива и възстановява жизнения си ресурс и да постигне постепенно задълбочаване в развитието си.

Практическият път «The Perfect One» се определя от формула, която взема предвид пространственото усилие, личностното усилие и операционното усилие. Предполага разбиране на менталното съответствие между действията и напрежението, което им съответства.

Практическият път «The Perfect One» се основава на разбирането на интегралността на пространството, описана в интегралната алхимия, където самият път се дели на четири етапа.

Първи етап (Червена роза)  — това е интегрална настройка, позволяваща разбирането на дванадесетте аспекта, които влияят върху нашата природа.

Втори етап (Бяла роза) —  интегрална сила. Този етап е необходим за да се подготвим за преобразуване.

Трети етап (Черна роза) – интегрална алхимия, където става подготовка за съединение с космическата матка.

Четвърти етап (Златна роза) – интегриране в космическата матка. Нарича се още ниво на интегрално съзнание или интегрална матка.

Инструментите на «The Perfect One» са космически закони, които представляват различни интегрални полета, където се усъвършенстват не само външните практически модели, но и напреженията, които тези модели представляват. По този начин се осъществява разбирането и осъзнаването на преминаването през всички интегрални полета.

Пътят на Червената роза преминава през четвъртото поле с разбирането за работа с напреженията от първо до четвърто поле.

Влизането в пътя на Бялата роза е в петото интегрално поле и предполага  разбиране за настройката към всички интегрални полета.

Пътят на Черната роза означава влизане в осмо интегрално поле и предполага разбиране за опериране с всички интегрални полета. Пътят на Златната роза е влизане в десето интегрално поле и предполага разбиране за интегриране в космическото съзнание.

Всяко ниво се отличава по достигнатото и усвоено напрежение, и се характеризира с определени физически показатели.

 

Практический путь женского совершенствования the-perfect-one-red Практический путь женского совершенствования: Бяла роза Практический путь женского совершенствования: Черная роза Практический путь женского совершенствования: Золотая роза
Практически път Червена роза Бяла роза Черна роза Златна роза

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One