Майстор

Майсторът е човек, който е съвършен в своето изкуство. Само представените на сайта майстори са сертифицирани да водят програмите «Съвършена».

Майстори на Червената роза

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One