Совершенная » Шнола «Клио»

Шнола «Клио»

Главна: Salon: Украшения: Шнола «Клио»

Монада КлиоШнолата «Клио» представлява уникален меден контур, който изменя енергийната природа на косите. Тази шнола дарява сила на женските коси и ги превръща в съвършени.

Особености

Заколка «Клио»Шнолата «Клио» съединява пространството на косите с едноименната си покровителка – Клио. Тя подобрява енергийния обмен в мозъка и възхвалява женската природа.

Шнолата «Клио» поражда в косите потребността да се пеят героични песни, необходимостта да намериш своето място в историята на човешкото битие. Шнолата «Клио» е за жената, която иска да изглежда специална.

Украшението има и способността да подобрява паметта, като формира определено усилие в мозъка.

Шнолата «Клио» от серията «The Perfect One» представлява терапевтичен структурен контур, предназначен за усъвършенстване на структурата на косите. Защитава косите от контакта с негативната енергия.

Приложение

Препоръчва се за коси, които се поддържат с натурални средства.

Дължина на шнолата: 95 мм

Оставете коментар

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One