Integrale Therapie

Kinesio Tape Met Jade

Integrale Therapie: Kinesio TapeKinesio Taping met Jade is een proces waarbij helend lichaamswerk plaatsvindt door middel van het integreren van de trilling van Jade met. Jade Taping  is een methode die zorgt voor een snelle verbetering in conditie van het lichaam. Dit gebeurt door  de circulatie van de energie te herstellen en te activeren. Het is een snelle en effectieve manier om eventuele onevenwichtigheden in het lichaam te corrigeren. Bij  Taping met Jade  worden speciale symbolen toegepast en Jade Crystal Essence op verschillende delen van het lichaam met behulp van Kinesio tapes. Trilling die door de wisselwerking van het symbool en de Jade wordt gecreëerd, helpt om de conditie van het lichaam te verbeteren. Het biedt beschermende en vernieuwende  effecten en het stimuleert het herstelproces. Kinesio tapes met Jade kunnen worden toegepast op specifieke delen van het lichaam; daar waar verbetering van een bestaand probleem gewild is. Er zijn negentien symbolen voor verschillende delen van het lichaam.

Integrale Massage

Integrale Massage

Integrale massage is een lichaamstherapie die de energiecirculatie van het lichaam verhoogt en ondersteunt; specifiek in het beenmerg. Het hele proces van deze massage bestaat uit drie elementen: integrale diagnostiek, het gebruik van integrale symbolen en de nauwkeurige concentratie van de integrale therapeut.

Door toepassing van integrale symbolen wordt een energiecontour gecreëerd waardoor   de trillingen diep in het lichaam kunnen gaan en het beenmerg kunnen bereiken.
Bijkomende effecten na een integrale massage zijn afhankelijk van de conditie van de persoon en het niveau van ervaring van de integrale therapeut. In het algemeen kan het effect variëren van drie tot vijf dagen tot onbeperkte tijd als de structuur en de energiecirculatie in het beenmerg wordt hersteld.