The Perfect One: het programma

Практический путь женского совершенствованияZou het niet heerlijk zijn om je ware zelf te ontmoeten? Om uit je hoofd en in je lichaam te komen? Om je werkelijkheid op een bewuste manier vorm te geven?

The Perfect One is speciaal ontwikkeld om vrouwen in contact te brengen met hun eigen unieke vrouwelijke essentie. Oude wijsheden en oefeningen uit verschillende spirituele tradities zijn in dit programma met elkaar verenigd opdat iedere vrouw kennis kan maken met haar eigen vrouwelijke natuur, lichaam en sensualiteit. In deze moderne tijden zijn de meeste vrouwen geneigd om vanuit het hoofd te leven en de aandacht constant naar buiten te richten. Leren luisteren naar jezelf, naar je lichaam en geest, en je aandacht naar binnen trekken, ligt daarom aan de basis van The Perfect One.

Dit programma behelst de volgende componenten:

De kennis en ervaring die je tijdens dit programma opdoet zal je de mogelijkheid bieden om dieper te zinken in jezelf, om zodoende je eigen kracht en ritme te vinden.

Wat heeft dit als gevolg?

Je natuurlijke (en onuitputtelijke) bron van energie, vreugde en creativiteit neemt toe; je intuïtie stuurt je als vanzelf in de goede richting, je ervaart harmonie in alle lagen van je bewustzijn. Je ontwikkelt je zintuigelijke vermogens en je waarnemingen worden scherper en intenser.

Je maakt kennis met extatische gewaarwordingen en leert hier mee op een bewuste manier te manifesteren.

Deze holistische benadering is voor iedere vrouw die interesse heeft in haar vrouwelijke natuur en haar verbondenheid met haar lichaam wil versterken.