Храмова йога

6. Храмовая йогаХрамовата йога е специфичен тип или дори стил за усъвършенстване архитектурата на женското тяло, свързан отдавна с процеса на превъплъщение и специфично служене. Този тип хармонизиране и обединяване следва интегралния принцип на развитие на тялото в съгласие с пространствената архитектура. Това познание се наложило във времето, когато човешкият дух още не бил отстъпил на физическото тяло.

Като система от знания, храмовата йога се появява в продължение на идеите за аватара, които ни учат за природата на въплъщението. Храмовата йога е вид йога на висшата светлина. И дори без да познава правилното действие в началото на пътя, човек може да постигне най-висше знание, ако съумее да следва задачите. Този процес се нарича аватарати и е свързан с развиването на определени вътрешни качества, символно асоциирани с хамса (развиване на вътрешното зрение) или с образа на лотосовите длани (усилия) на Лакшми.

Храмовата йога е знанието за 12 вида въплъщения, за проявленията на вътрешните способности на тялото да съхранява вътрешната природа и създава връзка с небесните домове-накшатри (नक्षत्र, nakṣatra – съзвездие, санскр.).

Храмовата йога е насочена към създаването на архитектурата на вътрешния храм (тялото), което подпомага изграждането на външното пространство, като тук макрокосмичното пространство се разглежда като тяло. Ето защо изграждането на храма започва вътре в тялото, след което продължава и около тялото. Постоянното изграждане и обновяване (което следва специален тип знание, свързано с началото на Адити) води до въплъщаване, до постигане на светлинната енергия.

В историята на своето развитие храмовата йога съществува в множество форми, като преминава пътя от ирационалното до трансценденталното въплътяване. Тя обхваща и важен практически аспект, свързан с учението за разбиването на Млечния океан – специално умение, свързано с дишането и подхранването с амрита, превърнало се в част от кхмерската традиция.

Друг важен аспект от кхмерската традиция е церемонията чол-млоб (Chol Mlob), която се основава на идеите за развиване на женската природа с помощта на амрита (съвършеното дишане) и сома (съвършената храна). Тази традиция възприема женското тяло като храм. Същото церемониално отношение към женската природа се пази и до днес в церемонията, посветена на достигането на пълнолетие при девойките.

Древните кхмерски традиции възприемали женското развитие като построяване на храм, при което първата година била посветена на постигането на вътрешна светлина, а следващите 13 – на построяването на вътрешния храм. Същият принцип присъства и в храмовата йога, под формата на практически път за постигане на вътрешна светлина.

Храмовата йога се асоциира с Ангкор-Ват – храмът, въплъщение на съвършената небесна архитектура. Тя отразява архитектурата на този свещен храмов комплекс, който е изграден като храм на светлината, поддържащ съзвездието Дракон.

Храмовата йога е насочена към напълването със светлината и силата на Шакти, и вливането на женската енергия (т.е. енергията на светлината) във Вселенското пространство. Тази система от знания се появява като продължение на идеите за аватаризма, основан на разбирането за природата на въплътяването и възприемането на Вишну като „участващ във всичко“.

Докато пространството е застрашено от зли сили, храмовата йога представлява вид служене на пространството чрез въплъщаването на светлината, по подобие на аватарите, които се появявали, за да предотвратят хаоса и разрушението. Затова както самата храмова йога, така и понятието „аватар“ са свързани с Вишну.

Задачата на Храмовата йога е да възстанови хармонията и да върне равновесието, като тя предлага 12 форми на равновесие (отвеси, хармонични вълни).

Автор: Шри Чола

Новости сайта
Канал «Perfect One» в Telegram

Видео

Журнал