The Perfect One. Открий вътрешната си светлина

Апсара. Совершенная. Съвършена (The Perfect One)Съвършена (The Perfect One) е проект, посветен на интегралното развитие на жената. В процеса на развитие се създава единното пространство на Шакти, което води до консолидация със сакралното пространство на кумбха – съдовете на светлината.

Системата е построена според плана Девалока (небесния план на битието във ведическата традиция) и е матрица за всички интегрални полета, като въплъщава единната концепция за тялото, енергията и съзнанието. Подобно на храмовото пространство, тази концепция е насочена към реализирането на всички макрокосмически принципи за създаването на висшето поле или светимостта съгласно принципите на небесния план.

Системата включва знание, подразделено на 12 нива, или 12 танца със свои специфични задачи и звучене. Така, макрокосмосът поражда 12 типа звучене или 12 тона, създавайки програма, основана на единственият първоизвор, който оформя 12 самостоятелни дяла (всеки от по 30 градуса) или матрични усилия с период един завой от спиралата, като така се създава единен строй (според същия принцип се формира и ДНК пространството).

Така се оформят условията за идеалния храм, с което се определя и мястото, където светлината може да живее, или мястото на съединяване на 12-тоналната хармония, благодарение на което може да се постигне съвършена хармония. Именно към това е насочена и програмата за развитие в проекта The Perfect One, в която танцът играе ключова роля като понятие и практика.

 

Тези 12 направления носят идеята за храмовия танц, свързан както с първоосновата, така и с цялостната геометрия. Създава се съзвучие с определена структура – тази на 12 условия (храма), която е животопораждаща. Същата структура представляват и съзвездията, и целият макрокосмос – той също е 12-тична структура с 12 полета или 12 измерения. Така получаваме завършения космически порядък на триизмерното пространство.

Храмът тук е преди всичко шарка, орнамент, който представя формата или порядъка на Червената роза (1 – 4 порядък) или орнамент, в който може да протече действие – порядъка на Бялата роза (5 порядък), който води до настройване към порядъка на Черната роза (6 порядък), след който идва огледалното отразяване на висшите порядъци на Златната роза (7 – 12 порядък), които се материализират в танца или системата на развитие The Perfect One.

Така, танцът е процес на получаване, на разбиване, който има собствена тоналност и осъществява законите на проникване:

  1. в своята природа
  2. в хармонията
  3. в пространството
  4. в съзнанието
  5. в трансформацията
  6. и съединяване.

Следващият етап е съединяване с небесните принципи, а не просто представянето им.

Особена роля играе танцът на трансформацията или алхимичният танц, който дава възможност за получаване на земята на еликсира на амрита, свързан с разбирането за апсарите – процес на поетапно преминаване през алхимичната трансформация.

Самото построяване на храма на светлината е свързано с храмовия танц като множествено понятие за 12-те тона на усъвършенстването, или 12 състояния на апсарите, които представят определена вибрация, или 12 апсу раса (अप्सरस्) като същност на субстанцията, на пропорцията, която намира израз в концепцията на The Perfect One.

Тези знания и принципи, свързани с апсарите, намират най-ясен израз в кхмерската култура. Самата природа на храмовия танц намира съвременен прочит, свързан с развитието на кхмерската култура – една контактна култура на новото време, която развива пространството, свързано със земята, и обединява максимално количество вибрации с единичен радиус.

Тези вибрации могат да бъдат едновременно представени и да се трансформират в единното пространство, съгласно евклидовата геометрия или ведическата традиция на джиотри-лингамите на Шива като 12 дъщери на Адити: Анша, Аряман, Бхага, Дакша, Датри, Индра, Митра, Рави, Савитар, Суря, Варуна и Яма. В тази връзка могат да се споменат и 12 имена на Сурия: Митра, Рави, Сурия, Бхану, Кхага, Пушан, Хираня, Гарбха, Маричи, Адитя, Савитар (Савитри), Арка, Башкара. Енергията на Шакти се насочва през тях.

Автор: Шри Чола

Практический путь женского совершенствования the-perfect-one-red Практический путь женского совершенствования: Белая роза Практический путь женского совершенствования: Черная роза Практический путь женского совершенствования: Золотая роза
Практически път Червена роза Бяла роза Черна роза Златна роза

 

Новости сайта
Канал «Perfect One» в Telegram

Видео

Журнал