Совершенная » Семинар „Изкуството на чистата девица: учението на безсмъртния Хан Сяндзи“

Семинар „Изкуството на чистата девица: учението на безсмъртния Хан Сяндзи“

„Изкуството на чистата девица“, известно още като „Изкуството на брачните покои“, е една от темите, с които най-често се спекулира в системата на даоистката алхимия поради мястото, което обществото отрежда на самата практика и нейните методи. Последните са свързани, от една страна, с учението на Хъ Сянгу и спадат към алхимичните процеси в женското тяло, а от друга – с развиването на „вътрешно дишане“, което е част от учението на Хан Сяндзи.

Водещ

Дзие Кун

 

Програма

Развиване на Кадифено тяло

Развиването на Кадифеното тяло (наричано още wai yin) е първият портал в „Изкуството на брачните покои“. Процесът е свързан с изкуството на взаимодействие с жени от първи и втори порядък.

Кадифеното тяло е базово условие за получаване на Жълтото и Бялото (нар. още сюан хуан) в „Изкуството на брачните покои“. Тази своеобразна концепция представлява Небето и Земята в нашите тела като определено вещество – т.нар. цинобърно предверие.

В Кехлибареното тяло се поражда жълтият цвят (нар. още сюан хуан хуа) – в резултат на синтеза между оловото (извлечената след енергийна циркулация по мъжки принцип есенция) и живака (получената вследствие на енергийна циркулация по женски принцип есенция). Мъжката циркулация на енергия определя включването на мъжкото семе в процеса на енергийно движение, а женският принцип – на женското семе.

Според даоисткото учение човешката жизненост се определя от това дали индивидът усвоява изработваната от тялото енергия ци. Жизнената сила от своя страна се определя от това дали човекът може да усвоява енергията дзин. Последното е възможно при положение че енергията в измененото тяло циркулира. А измененото тяло на практика е Кадифено тяло.

Развиване на Кехлибарено тяло

В „Изкуството на брачните покои“ Кехлибареното тяло (наричано още boyin) е вторият портал. Свързва се с изкуството на взаимодействие с жени от трети порядък.

Кехлибареното тяло е условие на преход в цялостната фаза. Преди да извлечем Кехлибарено тяло, опознаваме Кадифеното – особеното в случая е, че енергията в него така или иначе е непостоянна – въпреки че обединява Кадифеното тяло, „сокът така или иначе изтича“. Създаваме Кехлибарено тяло, за да елиминираме „изтичането на сока от напуканата чаша“ (цюйпен джи). Това тяло се опира на природата на личния дух и запечатва изтичането на семето (wu lou jing).

Енергията е постоянно слята с духа. Получаващата се по естествен път енергия дзин се усвоява от тялото.
Самото тяло започва да придобива свойството на паста. Кехлибареното тяло се състои от паста на червен камък (нар. чиши джи) – в резултат физиологичните процеси придобиват нов смисъл. Тялото се превръща в подобно на кехлибарено или на кехлибарена глина, органите започват да изработват енергията дзин, подобно на трикалциев силикат – т.е. процесите се уплътняват, групират се. В резултат тялото се насища с метални соли, а кръвта – с червена охра.

Развиване на Нефритено тяло

Получаването на Нефритено тяло (наричано още yu ti) е четвъртият портал в „Изкуството на брачните покои“. Отнася се до взаимодействието с жени от шести и седми порядък.

Произтича сливане с енергия от по-висш порядък – тази, която променя съдбите. „Открива се пътят към единното“.

На това ниво понятията за тъмно и бяло (сюан бай) вече не разединяват макар и да продължават да присъстват. Поддържането на постоянство позволява да се взаимодейства със сили от по-висш порядък, притежаващи пространствена структура. Другояче казано – това са силите на минералите. Сливането със силата на минерала формира Нефритено тяло.

„Изкуството на брачните покои“ преобразува семето в олово и поддържа постоянен огъня в котела. При създадените условия на невъзвратност енергията дзин и цинобърът формират плод „шест към едно“ (лю и ни). Плодът е съставен от еднакви количества шест основи от „паста от червен камък“ към една основа „паста от бял камък“.

Условия за участие

График

19—20 декември 17:00—21:00
21—22 декември 15:00—19:00
23 декември 17:00—21:00

Цена

При регистрация
до 15 септември

При регистрация
след 16 септември

400

600

Местоположение

София, бул. „Черни връх“ № 47, ет. 5, център ИНБИ

За информация и регистрация

Болгария: +359 892-21-58-21, info@inbi.bg

Оставете коментар

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One