Совершенная » „Учение на безсмъртния Лю Дунбин: осемте тайни формули“

„Учение на безсмъртния Лю Дунбин: осемте тайни формули“

Програми: Даоистка алхимия

Програмата разглежда алхимичното учение на Лю Дунбин, известно като „Изкуството за получаване на златен цинобър“. Лю Дунбин е формалният лидер на всички безсмъртни. Той е станал известен като майстор, преподаващ учението за Златния цинобър, който се формира, когато тялото стане цялостно. В това единство трябва да се формират не просто отделни усилия, но това да се случва в правилна взаимовръзка.

 

 

Програма

Великото проникновение

Великото проникновение в практиката – това е фундаменталният елемент в учението на безсмъртния Лю Дунбин. Това е формула за осъзнаване на движението в покой, която има за цел да подготви съзнанието за практики в движение. Тя е известна също така като медитация на Лю Дунбин или още – Тайдзи медитация.

 

Пътят на златото и цинобъра Матричната схема на Лю Дунбин е свързана със законите на духовното напрежение. Тя работи с вниманието през време на целия път: от възстановяването и разблокирането до етапа на получаване на златен цинобър. Алхимичната технология на Лю Дунбин се нарича „Път на златото и цинобъра“ (дзин дан).
Копринената нишка

Копринената нишка е практически метод за опознаване на Ин-Ян цикъла, или на принципа за култивиране на едното начало посредством другото, който е фундаментален за практиката в движение. За да можем да получим едно, трябва да извадим друго, а това означава да се прояви енергията ци.

 

Тайдзи ту

Тайдзи ту или схемата на Тайдзи е „Великият предел“, който определя процесите на изменение на Земята, в Небето и Човека. Взети в съвкупност, те позволяват законите на промените да бъдат опознавани и да се премине от един етап към следващия. Тайдзи ту работи с понятието мяра на движението, която се тренира чрез специални двигателни форми. Отличен инструмент за опознаване мярата на движението е практикуването на Тайдзи цюан, която разкрива „Трите съответствия“, всяко от които притежава насоченост и възвръщаемост.

 

Тринадесет чудесни формули

Когато казваме, че човек е посредник между Небето и Земята, ние имаме предвид, че съществува определен геометричен модел на човешкото същество, както и определена функционалност, която ни позволява да познаваме същината. Това, че можем да дадем дефиниция на нещо, не означава, че можем да го приложим на практика. Същината винаги има формата на конус, тъй като за преобразуване е необходим ъгъл, а функционалното е винаги линейно, тъй като то се нуждае от размер. Моделите на съществуващото са само тринадесет, а моделите на функционалното са безкрайно множество.

 

Одухотворена мощ

Истинското майсторство е равнозначно на одухотворена мощ. Казано иначе: това е овладяване на изкуството да преобразуваш силата. То е свързано и с цикъла У син, който довежда волята на човека до срединност. Това също така е определен вътрешен практически метод, който учи човек как да изрази пълноценно собствената си природа.

 

Пътят на Фехтовката на Небесното скриване

Пътят на Фехтовката на Небесното скриване е специфична медитативна форма, която настройва на вълната на алхимичния процес: в нея мечът се разглежда като инструмент за изработване на „Златен еликсир“.

Практиката е насочена към изграждане на контрол и стабилизиране на вътрешното усилие. Това е последователността на триграмата Ли (離, огън) с цел да се контролира „Тайната на Златното цвете“.

 

Съкровената пружина Съкровената пружина или Небесното напрежение е висше духовно напрежение, което практикуващият трябва да достигне на върха на своя път. Съкровената пружина е определено ритмично устройство, което функционира по законите на космическото звучене. В тази схема движението се разглежда като инструмент и практикуващият се учи да свири на него. Тялото пък се разглежда като вибрация, притежаваща пет вида звучене, а скоростта на движението се интерпретира посредством ритъма.

Условия за участие

Водещ

Дзе Кун

График

29 ноември 17:00 – 21:00
30 ноември, 1 декември 15:00 – 19:00
2 – 6 декември 17:00 – 21:00
7 – 8 декември 15:00 – 19:00

Цена

При регистрация до 15 септември При регистрация
с
лед 16 септември
500 700

Място

София, бул. „Черни връх“ № 47, ет. 5, център ИНБИ

За информация и регистрация

+359 892-21-58-21, info@inbi.bg

Оставете коментар

Видео

Списание

Учи се на търпение, тя е безценно умение. ЧОМ, The Perfect One, программа The Perfect One